Divante S.A Corporate information

In this tab you can find all the necessary corporate information on Divante S.A

Corporate information

Corporate information
 • Information concerning the Management Board

  Information on representative body authorized to represent the business entity

  Divante S.A. informs that the Management Board of Divante S.A., since its transformation from a limited liability company into a joint-stock company (i.e. 28/12/2020), includes: Marcin Łaskawski (President of the Management Board).

 • Information on the Supervisory Board

  Information on the Company's supervisory body

  Divante S.A. informs that the Supervisory Board of the Company includes: Harald Radi, Helmle Markus, Schneider Daniel.

 • Information on the sole shareholder

  Information on the sole shareholder of the Company

  Divante S.A. informs that on 18th January 2022, SAPPHO ZWEIUNDZWANZIGSTE HOLDING GMB was entered into the Register of Shareholders of Divante S.A. run by Trigon Dom Maklerski S.A. with its seat in Kraków, as the sole shareholder of Divante S.A

 • Information about the Company

  Entered into the National Court Register kept by the District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000875316, tax identification (NIP): 8951930748, with share capital of PLN 100,000,000 fully paid up.

 • Contact details

  Divante S.A. address of the headquater:

  Legnicka 16, 53-673 Wrocław

  Email address: board@divante.com

  Contact number: (+48) 577 032 500

Informacje korporacyjne

Informacje korporacyjne
 • Informacja dotycząca Zarządu

  Informacja o organie uprawnionym do reprezentacji podmiotu

  Divante S.A. informuje, że w skład Zarządu Spółki Divante S.A., od czasu jej przekształcenia ze Spółki z o. o. w Spółkę Akcyjną (t.j. 28.12.2020 r.), wchodzą: Marcin Łaskawski (Prezes Zarządu).

 • Informacja dotycząca Rady Nadzorczej

  Informacja o organie nadzoru Spółki

  Divante S.A. informuje, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Harald Radi, Helmle Markus, Schneider Daniel.

 • Informacja o jedynym akcjonariuszu

  Informacja o jedynym akcjonariuszu Spółki

  Divante S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 roku SAPPHO ZWEIUNDZWANZIGSTE HOLDING GMB został wpisany do Rejestru Akcjonariuszy Spółki Divante S.A. prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, jako jedyny akcjonariusz Spółki Divante S.A.

 • Informacja o Spółce

  Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875316, NIP: 8951930748, o kapitale zakładowym 100.000,000 zł w całości opłaconym

 • Dane kontaktowe

  Adres siedziby Divante S.A.

  Legnicka 16, 53-673 Wrocław

  Email: board@divante.com

  Numer kontaktowy: (+48) 577 032 500